FORFORSTÅELSE
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne præsenteres for udsnit af Pigen fra Shanghai, for begrebet intermedial litteratur og introduceres til Shanghai i 1920’erne. Opgaverne er med til at skabe forforståelse af genren og den historiske baggrundhistorie.
LÆS MERE

KAPITEL 1: LÆS DIG IND I PIGEN FRA SHANGHAI
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne læser og forstår første kapitel af Pigen fra Shanghai enkeltvis, dernæst i makkerpar og på klassen.
LÆS MERE

KAPITEL 1: UDVID MINDMAP
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne uddyber i makkerpar de mindmaps, de lavede til forforståelsesopgaverne på baggrund af læsning af første kapitel og fremlægger på klassen.
LÆS MERE

KAPITEL 1: EN TEGNESERIE MED KORTFILM
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
I makkerpar genser eleverne kortfilmene fra kapitel 1 og diskuterer på baggrund af givne spørgsmål filmenes betydning.
LÆS MERE

KAPITEL 1: STEMNINGER I BILLEDER I KAPITEL 1
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
I makkerpar laver eleverne et moodboard, der udtrykker stemningen i kapitel 1 og fremlægger det på klassen.
LÆS MERE

KAPITEL 2: KARAKTERISTIK AF LU PING & JIANG
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
I grupper laver eleverne karakteristik af Lu Ping og Jiang ud fra ordkort.
LÆS MERE

KAPITEL 2: TO VIGTIGE PANELER
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
I makkerpar udvælger eleverne de to vigtigste paneler i kapitel 2. Analyse og begrundelse fremlægges på klassen.
LÆS MERE

KAPITEL 2: DEN VARME STOL
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
I Den Varme Stol får eleverne mulighed for at leve sig ind i tegneseriens karakterer.
LÆS MERE

KAPITEL 2: STEMNING I LYD OG MUSIK
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne skal i makkerpar diskutere, hvordan musik og lyd skaber stemning i fortællingen.
LÆS MERE

KAPITEL 2: SÆT DIG SELV I FORHOLD TIL PIGEN FRA SHANGHAI
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
På klassen taler I i fællesskab om, hvad Pigen fra Shanghai siger om at vokse op i Shanghai i 1927.
LÆS MERE

KAPITEL 3: LITTERATURINTERVIEW
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Gennem interview udvikler eleverne deres evne til at lytte til hinanden, til at tale om og forstå den digitale tegneserie.
LÆS MERE

KAPITEL 3: DEN DIGITALE TEGNESERIE
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
I makkerpar og på klassen skal eleverne gennem eksempler, de selv vælger, reflektere over tegneseriens og den digitale tegneseries særlige måde at fortælle på.
LÆS MERE

TEGN OG SKRIV SELV TEGNESERIEN
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne tegner selv videre på en handlingsdel, der ikke er skildret i selve tegneserien.
LÆS MERE

MEDDIGTNING - SKRIV LUPINGS DAGBOG
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne digter med og stifter bekendtskab med dagbogsformen foruden tegneserien.
LÆS MERE

QUIZ DIG TIL VIDEN OM ÅRET 1927 I SHANGHAI
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Både Shanghai Modern, Pigen Fra Shanghai og Shanghai Leksikon danner baggrund for en elevskabt quiz.
LÆS MERE

LOMMEFILMSPRODUKTION
FAG: DANSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne indspiller scener fra tegneserien som film med egne mobilkameraer.
LÆS MERE

READING THE GIRL FROM SHANGHAI
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne læser højt, lytter, forstår og genfortæller på engelsk.
LÆS MERE

QUESTIONS ABOUT THE COMIC BOOK
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne formulerer spørgsmål til tegneserien parvis til andre par.
LÆS MERE

MAKE A ROLEPLAY AND FILM IT
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne filmer et rollespil i grupper, hvor de tager udgangspunt i en scene fra tegneserien.
LÆS MERE

GIVE ONE AND GET ONE - PART 1/2
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne indsamler facts om Rickshaws, deler dem og opsummerer på klassen.
LÆS MERE

GIVE ONE AND GET ONE - PART 2/2
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleverne indsamler facts om arrangerede ægteskaber, deler dem og opsummerer på klassen.
LÆS MERE

CREATIVE WRITING
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleven skriver et brev til sin bedste ven om sin “sweet 16”.
LÆS MERE

MAKE A COMIC BOOK
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleven tegner og skriver selv en handlingsdel, der ikke er skildret i tegneseriens kapitel 1.
LÆS MERE

WRITE YOUR OWN ARTICLE
FAG: ENGELSK - VELEGNET TIL: 7.-10. KLASSE
Eleven bliver journalist i det samtidige ugeblad Shanghai Modern.
LÆS MERE


Hvad kan Shanghai Læring bruges til?
Alle elevopgaver til Pigen fra Shanghai er tilpasset Fælles Mål (2014). Som lærer kan du vælge, at eleverne skal arbejde med alle opgaver, men du kan også vælge enkelte opgaver ud. Til alle opgaver har vi udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne. Læringsmålene er inspirerede af de nye færdigheds- og vidensmål for henholdsvis dansk- og engelskfaget.

Hvad er god læring?
Giv os din feedback HER, please! Del også spørgeskemaet med dine elever.

Upload dit eget læringsdesign
Del dit læringsdesign med dine kolleger